Simulerade signalfördröjningar av mikrovågor och atmosfärens strålningstemperaturer i frekvensområdet 14–40 GHz vid Onsala rymdobservatorium

DOI

The dataset contains time-series of signal propagation delay due to water vapour, liquid water path, and multi-dimensional time-series of atmospheric brightness temperature and transmission, in the frequency range 14 – 40 GHz, at the Onalsa Space Observatory. The simulations are carried out with or without liquid cloud water in the atmosphere. The normalized power-pattern of the antenna is also provided. We have used atmospheric data from ECMWF and processed them with the open software package ARTS. Details are described in the published paper: Forkman, P, Flygare, J and Elgered, G (2021). Water Vapour Radiometry in Geodetic Very Long Baseline Interferometry Telescopes: Assessed Through Simulations, Journal of Geodesy. The uploaded readme.txt file gives all the necessary information. The three data files are saved in the NetCDF format (*.nc)

Data innehåller tidsserier med signalfördröjning på grund av vattenånga och och mängden flytande vatten samt flerdimensionella tidsserier av atmosfärens strålningstemperatur i frekvensområdet 14-40 GHz vid Onsala rymdobservatorium. Simuleringarna är gjorde med eller utan molnvatten i atmosfären. Antennens normaliserAade effektdiagram tillhandahålls också. Vi har använt atmosfäriska data från ECMWF och bearbetat dem med det öppna mjukvarupaketet ARTS. Detaljer beskrivs i den publicerade artikeln: Forkman, P, Flygare, J och Elgered, G (2021). Water Vapour Radiometry in Geodetic Very Long Baseline Interferometry Telescopes: Assessed Through Simulations, Journal of Geodesy. Den uppladdade readme.txt -filen ger all nödvändig information. De tre datafilerna sparas i NetCDF -format (*.nc)

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/31bx-v871
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f8f0a39a8385ec1120a6ac23f47be3d9befde9c005aa0d8d8420939c5c2ea958
Provenance
Creator Forkman, Peter; Flygare, Jonas; Elgered, Gunnar
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Atmospheric Sciences; Construction Engineering and Architecture; Engineering; Engineering Sciences; Geosciences; Meteorology; Natural Sciences