Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1636

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1636.1, 1636.2 en 1636.3

1636.1 De geïnterviewde vertrok in de jaren '30 naar Indië en ging hier aan de slag als planter op een theeonderneming te West-Java. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden, de gang van zaken op de onderneming en schetst een beeld van het sociale leven in Indië.

1636.2 De geïnterviewde vertelt over de mobilisatie en hoe hij krijgsgevangene werd gemaakt. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen in de kampen en gaat in op de capitulatie van Japan. Hij kwam uiteindelijk in een ziekenhuis te werken in. In 1947 werd de geïnterviewde gedemobiliseerd om weer aan het werk te kunnen gaan op zijn onderneming, maar ging eerst met verlof naar Nederland.

1636.3 De geïnterviewde vertelt over de terugkeer op zijn onderneming. Alles was afgebrand. De geïnterviewde vertelt over het weer op orde krijgen van de onderneming en schetst een beeld van de aanhoudende onveilige situatie. De geïnterviewde schetst een beeld van de veranderingen sinds de oorlog en gaat in op zijn keuze voor zijn vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvu-95eh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y1zg-dn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51850
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Borneo; Balikpapan