Getuigen Verhalen, De Russenoorlog, opstand Georgische troepen op Texel, interview 04

Akkie van de Kerkhof - Kikkert (75) groeide op in een streng-christelijk gezin op een boerderij nabij de Koog. De boerderij stond aan de Ruigendijk, de grens tussen het 'oude land' van Texel en de Eijerlandse polder. Ze vertelt over haar onbezorgde en gelukkige jeugd op Texel. Haar ouders waren zeer behendig in de omgang met de oorlog. Armoede heeft het gezin nooit gekend, zoals zovelen op Texel zeggen. Door de plek van de boerderij op de grens van polder en het oude land maakt Akkie veel mee van de opstand. Om de Ruigendijk en de Eijerlandse polder is de meeste strijd geleverd. Zij vertelt over het verloop van de strijd die zich soms ook letterlijk in haar huis afspeelt. Ondanks meerdere pogingen lukte het het gezin van Akkie niet de bevrijders te zien binnenkomen. Akkie vertelt veel over de naoorlogse periode, waarin veel Texelaars erg verschillend gingen denken over de Georgische opstand. Zelf ziet ze de Georgiers als bevrijders van TExel en ging daarom ook mee naar een reuniereis in Georgie in 1983, tot woede van andere Texelaars.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-286-b5pd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n0d-nqo
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q4g-tsj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41747
Provenance
Creator Stichting Traktor ©; Arnold van Bruggen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Eefje Blankevoort; Laura Obdeijn
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Quicktime (mov) 1920x1080 pix, 48 khz / MW Word .doc
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Texel; Nederland; Netherlands; Noord-Holland