Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 29, Klaas Schuitemaker

De heer Klaas Schuitemaker vertelt dat hij tijdens de oorlog vlugschriften verspreidde voor de communistische partij. Toen hij een oproep kreeg om tewerkgesteld te worden in Duitsland, dook hij onder, aanvankelijk in Amsterdam. Op 7 oktober 1943 werd hij op weg van Amsterdam naar een nieuw onderduikadres in Culemborg in de trein opgepakt door de SD. Hij had geen Ausweis bij zich. Bij Geldermalsen ondernam hij een vluchtpoging. Deze mislukte en hij werd overgebracht naar kamp Amersfoort, waar hij te werk werd gesteld in de Nederlandse Sein Fabriek (NSF, of ‘Radiocommando’). Dit betekende geen appèl, geen werk buiten en voldoende te eten. Op 18 april 1944 werd hij op transport gezet naar Buchenwald. Hij arriveerde er een dag later. Daar werkte hij in de Gärtnerei en de steengroeve. Enige tijd voor de bevrijding werd hij met een twintigtal anderen in een buitenkamp geplaatst, waar ze hout moesten hakken, dat diende als brandstof voor autogenerators. In het buitenkamp werd hij bevrijd door de Amerikanen. Hij reisde terug naar Limburg, waar hij zes weken verbleef om op te knappen. Bovendien was Noord-Holland nog niet bevrijd. Na zijn terugkeer in Amsterdam pakte hij de draad weer op en ging hij werken bij zijn voormalige werkgever.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfg-bp6q
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-42gv-lb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60702
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Amersfoort (NIOD); Amsterdam (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD)