Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 56

Interview met een directeur van een ngo. Eén van de meerjarige projecten behelst de plaatsing en intensieve begeleiding van Roma kinderen op een goede school buiten het getto.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xdf-s3fc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i6-y8b0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237735
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Ostrava