Veteranen Instituut, IPNV, interview 749

In dit vervolginterview legt deze man uit hoe gebrekkig veel materiaal was in Libanon. Veel voertuigen werkten niet of nauwelijks. Toen de staatsecretaris langskwam, toonde hij namens de chauffeurs - tegen de opdracht uit Den Haag in - deze erbarmelijke stand van zaken. Hierop werden er meer voertuigen gestuurd, maar hijzelf werd ook vaker op riskante missies gestuurd. De controles die ze moesten uitvoeren waren niet altijd geweldloos. De uitzending liet sporen na. Zo merkte hij bij zichzelf een emotionele verharding, terwijl hij zichzelf wel als een sociaal persoon ziet. Hij is trots op zijn bijdrage, maar hoeft er niet mee te koop te lopen, daarom is hij niet erg actief als veteraan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zab-z9pr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-49q4-70
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46891
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities