Veteranen Instituut, IPNV, interview 624

De geinterviewde is geboren in Nederland en kwam in 1939 in dienst. Hij kwam op in de Moschpoortkazerne in Leiden waar hij als Korporaal werkte. Hij diende bij 22 Regiment Infanterie. Hij heeft altijd prettig dienst gedaan. De dag bestond voor een groot deel uit exerceren. Vanuit Leiden kreeg hij het Bombardement van Rotterdam mee waar zijn familie woonde. Na de capitulatie van Nederland ging hij aan het werk, maar werd in 1943 in krijgsgevangenschap gevoerd naar Duitsland. Vanuit Amersfoort werd hij naar Duitsland getransporteerd. Hij hield dagboeken bij, die heeft hij nog steeds. De geinterviewde vertelt dat hij geluk heeft gehad met het hebben van een Oostenrijkse commandant. Hij was kerkelijk erg actief en heeft veel preken gehouden. Het voedsel was niet best, soms werd er eten gestolen. Naar de kampen werden wel vaak voedselpakketten gestuurd. Toen de geinterviewde in Graz verbleef werd hier gebombardeerd door de geallieerden. Uiteindelijke keerde hij met de trein via Frankrijk terug naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28y-gt8d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cj6-es8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41943
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland; Leiden; Rotterdam; Amersfoort; Duitsland; Muhlberg an der Elbe; Premstatten; Graz