Veteranen Instituut, IPNV, interview 599

In dit vervolginterview vertelt deze veteraan over zijn inzet bij de Prinses Irene brigade als commandant. Hij werd getraind in Engeland en in augustus 1944 vertrok hij met zijn eenheid naar Normandië. Daar lagen ze op enkele honderden meters afstand van de Duitsers en was het erg gevaarlijk. Er werd regelmatig geschoten. Toch begonnen de Duitsers zich terug te trekken. Er vielen doden in het eigen peloton, wat indruk maakte. Bij de bevrijding liep hij door Wageningen en Den Haag. Hij zit nu in het bestuur van de veteranenvereniging van de Prinses Irene Brigade.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2u-b74a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2a5m-yf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46870
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities