Veteranen Instituut, IPNV, interview 569

Deze veteraan moest in september 1947 in militaire dienst, hij vond het prachtig dat hij naar Indië uitgezonden kon worden. Hij ging bij de Legervoorlichtingsdienst. De tropen maakten een onvergetelijke indruk. Hij had de taak communicatie te onderhouden door middel van radio en krant. Hij zette zijn vraagtekens bij de wrede acties van het leger, maar werd hier veelal buiten gehouden omdat hij bij de voorlichtingsdienst werkte en dus niet direct veel te maken het met het harde strijdtoneel. Na de soevereiniteitsoverdracht kwam hij in goed contact met TNI-officieren, die beschaafder waren dan hij dacht. Hij ging studeren in Leiden en kwam bij de Hap van Jan, wat bekend stond als een ruw gezelschap. Achteraf ziet hij het als een tijd waarin hij gerijpt maar ook verhard is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2z9-6rzt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hxvx-oi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46861
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities