Veteranen Instituut, IPNV, interview 1223

Deze persoon ging vrijwillig in 1999 de militaire dienstplicht in, en tekende daarna als BBTer. Opgeleid tot Luchtmobiel infanterist werd hij in 2004 uitgezonden naar Irak in het kader van SFIR 4, en diende als chauffeur van zijn compagniescommandant. Hij beleefde een positieve, goede uitzending. Na terugkeer in Nederland besloot hij de dienst te verlaten en de lerarenopleiding aan de PABO te gaan volgen. Heden werkt hij als onderwijzer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zu7-tzmc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-eqqp-5v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46746
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities