Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 31, Willem Wildschut

De heer Willem Wildschut vertelt dat hij opgroeide in een groot gezin in Gouda. Zijn hobby's waren vissen en zwemmen. Op zijn veertiende verliet hij school en had diverse baantjes. Tijdens de oorlog kwam hij in contact met Jehova's Getuigen. Ze waren pacifistisch, wat hem aansprak, en hij sloot zich bij hen aan. Hij dook onder, maar werd door verraad op 21 mei 1942 in Nieuwerkerk aan den IJssel opgepakt.

Na verblijf in de gevangenis in Rotterdam werd hij overgebracht naar kamp Amersfoort. Daar moest hij eerst strozakken vullen, later zandscheppen in het jodencommando. Nadat hij weigerde de verklaring te ondertekenen dat hij afzag van zijn geloofsovertuiging, werd hij op transport gesteld. Uiteindelijk kwam hij in Buchenwald terecht.

Aanvankelijk zat hij in het strafblok. Later, na een periode in een buitencommando bij Keulen en een periode in kamp Natzweiler, werd hij in Buchenwald ondergebracht in het blok van de Jehova's Getuigen. Dit was blok 14. Hij had goede baantjes. Hij was huisknecht en loper voor bouwcommando 4.

Na de bevrijding reisde hij terug naar Nederland. Hij vestigde zich in Zeeland en ging daar met de bijbel langs de deur.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zra-ptxe
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m6yv-kd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60708
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gordijn, M.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Amersfoort (NIOD); Natzweiler (NIOD); Gouda (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD); Frankrijk (NIOD); France (NIOD)