Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1722

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1722.1 t/m 1722.3.

1722.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide te Java en gaat in op zijn schooltijd. Tijdens de Japanse inval werden kennissen geïnterneerd. Hij kwam op een onderneming onder de Japanners te werken. Hij schetst een beeld van de situatie tijdens de bezetting. Ten tijde van de politionele acties kwam de geïnterviewde in een Indonesisch bataljon. Hij had één doel, Indonesia merdeka. De kolonialen moesten weg. Samenwerking had hij wel voor ogen. De gedachte aan een vrij Indonesië begon al in de Japanse tijd bij hem te spelen, maar dat mochten niet geuit worden.

1722.2 De geïnterviewde begint hier te vertellen over zijn militaire training onder de Japanners waarvoor hij werd opgeroepen in 1944. Hij vertelt hoe er na de capitulatie van Japan een Indonesisch bataljon werd gevormd, iets waar al over nagedacht was. De geïnterviewde vertelt over de TNI en gaat in op zijn ervaringen van de politionele acties.

1722.3 De geïnterviewde blikt terug op de bezettingstijd. Hij vertelt eerst over het beheer van de ondernemingen waar hij van jongs af aan bij betrokken was en hoe de situatie hier veranderde toen de Japanners zich in de buurt vestigden. Hij vertelt daarbij over het conflict tussen de TNI en de Communistische Partij van Indonesië (PKI).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhj-j4k6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d37w-bm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52763
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Kediri; Blitar; Malang; Bondowoso; Djakarta; Banjoewangi; Madioen; Djogjakarta; Soerabaja