Study of epibenthos and demersal fish in and around the aniline discharge area of the Belgian Continental Shelf (1982-1984)

Presence and density data for ichtyofauna and epibenthos sampled in and around the aniline discharge area between 1982 and 1984 and comparison of the spring sampling data with two coastal reference zones choosen in the Belgian Part of the North Sea. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D. (1987). Analyse van de levensgemeenschappen op het Belgisch Kontinentaal Plat: studie van de epibenthische biocoenoses en van de demersale Pisces in het lozingsgebied voor afvalstoffen afkomstig van een anilineproduktie. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 219. CLO Gent: Gent. 28 pp.

Identifier
Source https://data.blue-cloud.org/search-details?step=~012D7BC4B8B01F5CCA1CF9D6DAA11064E965A8831EC
Metadata Access https://data.blue-cloud.org/api/collections/D7BC4B8B01F5CCA1CF9D6DAA11064E965A8831EC
Provenance
Publisher Blue-Cloud Data Discovery & Access service; EurOBIS - EMODnet Biology
Contributor Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek; Flanders Marine Institute (VLIZ)
Publication Year 2024
OpenAccess true
Contact blue-cloud-support(at)maris.nl
Representation
Discipline Marine Science
Spatial Coverage (2.763W, 51.233S, 3.154E, 51.600N)
Temporal Coverage Begin 1982-02-22T00:00:00Z
Temporal Coverage End 1984-10-08T00:00:00Z