Havströmmätningar med autonoma instrument

DOI

Results from current meters: Aanderaa, Geodyne and Sensordata used in various sites depending on several projects within the oceanograhic section at SMH during 1968-1998. NOTE: This dataset does not meet SND's nominal standards for data reusability. Datasets are periods of use in the field with given idnames. There is a possibility to search individual datasets via an access database where the search elements are pinfo/sinfo primary/secondary info. Pinfo is similar to measurements of current, temperature and water samples all described in an pdf. Sinfo is dependant on the type of measurement giving depth and variables. Different datasets from autonomic instruments where quality is due to how well the timestep could be found in classes 0 - 4 Data contains a large amount of unstructured information in different zips and file formats, which are difficult understand without in depth knowledge of the research area. The data is therefore provided 'as is' for anyone who is interested.

Resultat från havströmsmätare: Aanderaa, Geodyne och Sensordata som används på olika platser beroende på flera projekt inom oceanograhic delen vid SMH under 1968-1998. OBS: Detta datasätt uppfyller inte SND: s nominella standarder för återanvändbarhet för data. För mer information se den engelska sidan på: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0146 Data innehåller en stor mängd ostrukturerad information i olika filformat, som inbördes inte är möjlig att orientera sig i utan ingående ämneskännedom. Data tillhandahålls därför 'as is' för den som är intresserad.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/b838-gm06
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=508bb386640ddcb51a9b8494b09b9a49490b04fb6a2192671f45520ba307a0c7
Provenance
Creator Broman, Barry
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige