Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1713

Dit interview bestaat uit vier gesprekken: 1713.1 t/m 1713.4.

1713.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Nederland en gaat in op zijn ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Midden jaren '40 ging de geïnterviewde als oorlogsvrijwilliger naar Indië. Hij diende als MP'er bij de stafcompagnie. De geïnterviewde vertelt over zijn taken als Mp'er in Indië.

1713.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn taken als MP'er. Daarnaast vertelt de geïnterviewde over zijn ervaringen van de eerste politionele actie.

1713.3 De geïnterviewde vertelt hier over de periode na 1947. Hij gaat in op zijn laatste periode in Indië als militair. De geïnterviewde ging in 1948 in Nederland studeren. In 1951 werd hij voor de Handelsvereeniging Amsterdam (HVA) weer naar Indië uitgezonden. Hij vertelt over zijn werk op een onderneming.

1713.4 De geïnterviewde vertelt verder over de onderneming. Hij gaat in op de werking van de fabriek en vertelt over de hiërarchie onder het personeel. De geïnterviewde schetst een beeld van het bedrijfsleven en vertelt hoe de politieke ontwikkelingen hierbij een rol spelen. De geïnterviewde vertelt over onrust rondom de onderneming, de nationalisatie en over de opspelende Nieuw-Guinea-kwestie. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn vertrek uit Indonesië in 1957.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xq8-2k62
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-byqb-m8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52534
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Batavia; Tjiandjoer; Bandoeng; Cheribon; Tegal; Pekalongan; oostkust Sumatra