Getuigen Verhalen, Samen leven en samen werken in het Bakkumse Sperrgebiet, interview 02

  • Interview met ET, over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Bakkumse Sperrgebiet

  • de geïnterviewde was het laatste jaar van de oorlog in Bakkum bij een smid in dienst en in die hoedanigheid werkzaam voor de gelegerde Duitse soldaten in en om Bakkum. Hij moest vooral paarden van de Duitsers beslaan.
    Zijn ouders waren geëvacueerd naar Zaandam, E T zelf is illegaal terug gekomen en heeft met een vals Ausweis de laatste twee winters van de oorlog in Bakkum doorgebracht.

Verloop van het interview:

00.00 Uitleg over de smederij van zijn vader en dat ET zelf ook smid wilde worden.
00.10 Vader ET sterke herinneringen aan 1e WO, politiek betrokken, bewust van de gevaren van oorlog.
00.15 Begin oorlog met overvliegende vliegtuigen
00.18 Veel Duitse soldaten in Bakkum, veel stellingen gebouwd, veel mensen uit hun huis gezet.
00.19 Ouders moeten evacueren, ET moet in arbeidsdienst en vervolgens in Duitsland werken.
00.26 Veel NSB'ers in Castricum
00.29 Huis ouders ET afgebroken, grote slag voor ouders.
00.31 ET terug gekomen uit Duitsland en in lege huizen in Bakkum gaan wonen. Geen razzia's gehouden hier op jonge mannen.
00.37 ET werkte aan eind van de oorlog in smederij van H., veel paarden van de Duitsers beslagen. Daar luisterde ook Duitse soldaten naar de Engelse zender op de radio en ze kregen onderling ruzie over de oorlog.

00.41 ET had in Duitsland een Duits meisje gehad, dus wilde ook meisjes hier niet veroordelen als ze met een Duitser gingen, hield niet van de wraak aan eind van de oorlog.
00.43 ET vertelt over zijn ervaringen als soldaat in Nederlands Indië.
00.48 Over bunkerbouwers, stopten daarmee na Dolle Dinsdag
00.51 Na slag om Arnhem kwamen er Herman Goring troepen, troepen in rust. ET zat bij de BS na de bevrijding, maar daar luisterden die Duitse troepen niet naar.
00.53 NSB'er werd je bij toeval, afhankelijk van het gezin waar je uit kwam.
Ervaringen met NSB'ers die opgepakt werden na de oorlog in Duin en Bosch
00.62 Ervaringen in Arbeidsdienst, weggegaan omdat hij fascistisch moest gaan denken daar.
00.65 Ouders katholiek, katholiek opgevoed.
00.70 'Ik ben zo wat een jood, als katholiek' Wist niet wat er in de oorlog met joden gebeurde. ET kende jooodse mensen van de markt in Amsterdam, anti-semitisme leefde niet volgens ET.
00.78 Broer had een pilotenpak gevonden en verstopt. Bijna bij een razzia gevonden.
01.01 ET toont waar hij in Bakkum leefde.
01.05 ET werkte en praatte veel met Duitse hoefsmeden in de smederij. De meesten geloofden ook niet meer in de oorlog.
01.06 Problemen in de smederij toen een jongen een stiletto van een Duitse soldaat had gestolen.
01.10 ET stal regelmatig fietsen van de Duitsers in Bakkum, gevorderde fietsen.
01.16 Mijnen werden gelegd door Russische krijgsgevangenen, Mongolen. Na de oorlog door de Duitsers opgeruimd, zoals in Conventie van Genève stond.
01.19 Verhaal over het stelen van karbiet, betrapt door een Duitser maar toch karbiet meegekregen.
01.22 Moet op het laatst voor de Wehrmacht gaan werken, ook met uniform aan. Kar werd geblindeerd als hij op een geheime plek moest lassen.
01.30 Kort ondergedoken gezeten in West Friesland, ingeschakeld door het verzet.
01.36 De een kreeg wel nog melk van de boer en de ander niet,afhankelijk van wat je betaalde.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8b-wjwa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m2m-f5y
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ssc-l9j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41265
Provenance
Creator Caleidoscoop Film
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor PM van Vliet; Marriet Haverkamp
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; text/word document; video MP4/H264; audio MP4/AAC-LC
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Noord Hollandse duinen; Castricum; Bakkum