Veteranen Instituut, IPNV, interview 899

De geinterviewde verloor zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog, als oudste kind werd hij kostwinner en werkte als mijnwerker. In 1944 meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger om tegen de Duitsers te vechten. Na de oorlog tekende de geinterviewde een verbandakte en werd naar Indie uitgezonden. Op de MS Nieuw Amsterdam vertrok hij naar Indie in 1945. Hij ging van Malakka naar Semarang waar hij patrouilles liep met de engelsen. Hij vertelt over de patrouilles, vuurgevechten en schietincidenten. De geinterviewde hield een trauma over aan het schietincident en vertelt over zijn behandelingen en de nazorg van het BNMO. Hij leerde zijn toekomstige vrouw kennen in Indie. In 1948 keerder zijn bataljon, 2-6 R.I., naar Nederland terug maar de geinterviewde bleef in Indie en nam dienst bij de Militaire Politie. Hij vertelt over zijn ervaringen bij de politionele acties en de opmars naar Djokjakarta. In 1950 repatrieerde hij en zijn vrouw naar Nederland. In Nederland ging de geinterviewde meteen terug in dienst maar dat beviel hem niet. Hij werkte weer als mijnwerker en later bij een bewakingsdienst. Na zijn pensioen werd de geinterviewde actief bij veteranenactiviteiten. Hij geeft zijn visie op het veteranenbeleid en het belang van erkenning.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsg-q6xe
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4s8-ety
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41994
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederlands-Indie; Nederland; Sittard; Engeland; Malakka; Semarang; Djokjakarta