Kamp van Hoop en Wanhoop, Getuigen van Westerbork, 1939-1945, interview 04 - Lea Ben Chanan (Fuchs)-Van Leeven

Lea van Leeven werd in 1926 in Schoonhoven geboren. Haar vader was technisch ambtenaar bij Rijkswaterstaat, waardoor het gezin vaak verhuisde. In oktober 1942 kwam geïnterviewde als meisje van zestien jaar in het kamp Westerbork terecht. Een baantje als hulp in de tuin van de villa van kampcommandant Gemmeker betekende voor haar een voorlopige vrijstelling van deportatie.

In 1943 kon ze het kamp weer verlaten en zich bij haar ouders voegen die ondertussen op de Barneveld-lijst waren geplaatst. Op 29 september 1943 werd de hele Barneveldgroep naar Westerbork gestuurd en kwam zij voor de 2e keer in het kamp terecht, waar ze weer tewerkgesteld werd in de buitendienst. In oktober 1943 trouwde ze met de uit Duitsland afkomstige Selfried Fuchs, die ook als tuinman werkte voor de kampcommandant. Door dat huwelijk verloor zij haar Barneveld-Sperre. Ze heeft tot de bevrijding in Westerbork gezeten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2c8-nmub
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-af3-1j0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41908
Provenance
Creator Willy Lindwer, AVA Productions BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format mov/h264
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland; Westerbork; Barneveld