Herinneringen aan Indië, interview met de heer Van der Muur

Mijnheer van der Muur werd in 1921 in Salatiga op Midden-Java geboren als kind van een Nederlandse vader en een Indonesische moeder. Het gezin woonde in de kampong en had het niet breed. Na een opleiding aan de technische school werd mijnheer Van der Muur scheepsmachinist bij de KPM. Na een half jaar nam hij echter ontslag en meldde zich aan bij de luchtmacht. Dat was in 1939. Hij werd vliegtuigmonteur en als vliegenier was hij betrokken bij de val van Singapore.

Na de Japanse inval werd mijnheer direct geïnterneerd in Bandoeng. Na een half jaar werd hij overgebracht naar Batavia en vanuit daar naar een jappenkamp in Palembang, waar hij meewerkte aan de bouw van een vliegveld. Vervolgens werd hij doorgevoerd naar Pakan Baroe om daar rails aan te leggen voor een spoorlijn.

Na de bevrijding van het kamp werd mijnheer door de marechaussee meegenomen om het dichtbijgelegen vrouwenkamp Bangkinang te bewaken. Na vier maanden begeleidde hij de vrouwen naar Padang. Daar raakte mijnheer gewond en werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Vervolgens werd hij naar een ziekenhuis in Batavia gebracht. Na zijn herstel ging hij bij de infanterie en vocht hij tijdens de politionele acties.

In 1950 repatriëerde mijnheer naar Nederland. Op 31 juli kwam hij samen met zijn vrouw en zoon aan in Rotterdam. Ze werden ondergebracht in voormalig kamp Westerbork. Toen mijnheer na acht maanden een betrekking bij de luchtmacht gevonden had, verhuisde het gezin naar Friesland.

Abuys (interviewer), G. Huyskens (av productie), R. Bousché (transcribeur), R. Brevé (controleur), L.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjy-kqmj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dvh5-pv
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g3ai-wq
Related Identifier http://www.indischherinneringscentrum.nl
Related Identifier https://www.youtube.com/watch?v=vr6I_Y4WY0Q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155172
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Abuys, G.; Huyskens, R.; Brevé, L.; Bousché, R.; IHC
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mov
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederlands-Indië; Salatiga; Midden-Java; Bandoeng; Andir; Singapore; Buitenzorg; Batavia; Palembang; Pakan Baroe; Padang; Rotterdam; kamp Westerbork; Garderijp; Oral History; Getuigen Verhalen