Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 07

Interview met een hoogopgeleide Roma vrouw (1990), met een gestudeerde niet-Roma moeder en een Roma vader. Ze heeft een bachelor Social Work gedaan en is de manager van een project waarin Roma ouders worden gestimuleerd om hun kinderen op een goede kleuterschool te plaatsen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztv-kqv4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-04-0f3u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237729
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Moravskoslezský kraj