Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1670

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1670.1 t/m 1670.3.

1670.1 De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen als KNIL-officier. De geïnterviewde groeide op in Indië en koos hier voor de KMA. Hij vertelt over zijn standplaatsen in de jaren '30 te Borneo. Vervolgens gaat hij in op de voorbereidingen op de Japanse inval en op zijn ervaringen van de inval zelf.

1670.2 De geïnterviewde vertelt hier over zijn plaatsing bij de Infanterie II te Magelang en gaat in op de opmars van de Japanners. Infanterie II wordt eind februari 1942 naar West-Java overgeplaatst. Zijn bataljon wordt verspreid in en om Bandoeng. Na de capitulatie van het KNIL meldt de geïnterviewde zich als krijgsgevangene. De geïnterviewde vertelt over zijn krijgsgevangenschap en gaat in op de bevrijding. Hierna stelt hij een sectie samen om de Engelsen in de haven op te wachten, en te helpen bij de bevrijding van Batavia. De geïnterviewde vertelt verder over de militaire organisatie tot in 1946 waarna hij met verlof gaat.

1670.3 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek verder over de periode 1945-1946 en de periode daarna, tot in 1948. Hij vertelt over zijn ervaringen van zijn tijd als stafofficier. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie in Batavia. Tot slot gaat de geïnterviewde in op zijn vertrek naar Nederland en hoe hij hier betrokken was bij de uiteindelijke ontwikkelingen in Nieuw-Guinea.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zyn-n8g3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i9o7-63
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52150
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Borneo; Jave; West-Java; Buitenzorg; Bandoeng; Bandjarmasin; Kandangan; Tarakan; Magelang; Batavia