Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1552

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1552.1 en 1552.2.

1552.1 De geïnterviewde vertelt eerst over zijn ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Hij zit ondergedoken. Snel na de bevrijding wordt hij opgeroepen voor militaire dienst en vertrekt naar Indië. Hij verblijft hier tijdens de politionele acties. De geïnterviewde zat bij de stafcompagnie van 3-7 RI. Hij gaat in op zijn dagelijkse werk bij de verbindingen.

1552.2 De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden voor de Coördinatie Militaire Vervoer. Hij vertelt over de onverwachtse Indonesische aanval op Jogjakarta op 1 maart 1949 en de daarop volgende evacuatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3p-27xk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1mmv-4g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51126
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Djogjakarta; Makassar; Semarang; Batavia; Poerwokerto