Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 27

Interview met een laagopgeleide Roma vrouw (1956), die haar jeugd in Slowakije doorbracht. Ze trouwde met een Oostenrijker en heeft lang in Oostenrijk gewoond. Na de scheiding heeft ze haar vader verzorgd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24v-trr9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hy-mxms
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237743
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Sedláčková, D.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Jihomoravský kraj