Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 40

Interview met een laagopgeleide Sinti vrouw (1982). Na de basisschool stopte ze met school, om enige jaren later een speciaal op Sinti meisjes gerichte opleiding tot klassenassistent te volgen. Die opleiding maakte ze niet af, maar toch heeft ze werk als klassenassistente op een basisschool met een relatief grote Sinti populatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxk-kzxj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-eo-nery
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237741
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Noord-Brabant