Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 14

Interview met een hoogopgeleide Roma vrouw (1970). Onderbroken door een zwangerschap heeft zij uiteindelijk haar mbo-banketbakkersopleiding afgemaakt. Nu is ze werkloos, met een kleine bijverdienste. Met hulp van een ngo heeft ze - komend vanuit een soort hostel, voor onbehuisden - een appartement toegewezen gekregen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhc-kkqw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-81-cimg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237739
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Sedláčková, D.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Jihomoravský kraj