Getuigen Verhalen, Burgerarbeiders in kamp Vught, interview 07

Herinneringen van inwoners uit Vught en Cromvoirt aan het bestaan van een concentratiekamp in hun directe omgeving en aan de hulp die aan gevangenen kon worden verleend door personen die vanwege hun dagelijks werk regelmatig in het kamp kwamen.

Geïnterviewde 07 (* 1924) komt uit een gezin wat handelde in o.a. paarden, maar er was weinig te verdienen omdat iedereen arm was. Hij heeft met paard en wagen gereden voor de Duitsers, eerst op Volkel, toen op Vught. Hij vertelt dat dat goed verdiende. in 1942/1943 moest hij voor 10 maanden naar Duitsland, daarna heeft hij een poos ondergedoken gezeten. Daarna is hij weer op Vught gaan rijden. Er werden geen vragen gesteld.

Geïnterviewde noemt het verschil in behandeling van politieke gevangenen in vergelijking met Joodse gevangenen. Nederlandse SS-ers waren erger dan Duitsers. Hij beschrijft het werk, o.a. de-assemblage van vliegtuigen op de heide.

Voor politieke gevangenen heeft hij wel eens brieven meegenomen, het meenemen van brieven voor Joden vond hij te risicovol. Zijn broer heeft een tijdje in het kamp gezeten voor het meenemen van een pakketje voor een Joodse gevangene. Controle was er weinig buiten het kamp.

Geïnterviewde stopte de voerzak voor het paard wel extra vol voor de gevangenen.Hij heeft Joodse kinderen in het kamp gezien. Geïnterviewde zegt dat je als mens wel in staat moest zijn om het kamp los te laten zodra je wegreed met de wagen, anders kon je dat werk niet doen. Geïnterviewde heeft met zijn kinderen nooit over het kamp gepraat. Zijn broer praatte ook niet over zijn tijd in Indië. Er werd niets besproken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xqa-u5p8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jn0-4ry
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41604
Provenance
Creator Stichting Nationaal Monument Kamp Vught ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Zuidenwind Filmproducties
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format pdf; word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Vught; Cromvoirt; Drunen; Herwijnen; Den Bosch; IJzeren Man te Vught