Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 48

Interview met een laagopgeleide Generaal-pardon Roma man (1993). Hij is na de basisschool gestopt met school. In de familie wordt alleen Romanes gesproken. Ze onderhouden geen contact met mensen buiten de familie. Ook zijn kinderen gaan onregelmatig naar school.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24b-9qxq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qp-itk8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237771
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Noord-Brabant