Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenliefde, interview 16

Geïnterviewde 16, Moeder_IND_16 (Chinees), woont met haar twee oudere zusters in Semarang tegenover een schoolgebouw dat als kazerne dienst doet voor Nederlandse militairen. Haar ouders overleden allebei toen Moeder_IND_16 14 jaar oud was. De meisjes staan van huis uit niet vijandig tegenover de Nederlanders. Moeder_IND_16 werkt bij een apotheek als receptontvanger, maar een van de zussen drijft een winkeltje aan de straat, waar veel Nederlandse militairen langslopen en spullen kopen. Zo ontmoet Moeder_IND_16 soldaat Vader_NL_07. Het paar gaat met elkaar uit en uiteindelijk verloven ze zich op 1 januari 1948. De Nederlandse autoriteiten geven hen geen toestemming om te trouwen, en ze laten het er bij zitten. Op 13 febr. 1949 wordt hun dochtertje Kind_IND_11 geboren. Vader_NL_07 zit zelf in Yogja, maar heeft alles geregeld en de bevalling vindt plaats in het militaire ziekenhuis in Bojong. Op een dag komt hij met het bericht dat hij in augustus 1949 terug moet naar Nederland, omdat zijn contract is afgelopen. Hij belooft Moeder_IND_16 om haar, zodra hij werk heeft gevonden in Nederland, met de handschoen te trouwen. Maar al gauw krijgt Moeder_IND_16 via de Aalmoezenier de geboorteakte en andere papieren opgestuurd, die hadden moeten dienen voor een huwelijksregeling. Als Kind_IND_11 één jaar oud is, komt er een brief van Vader_NL_07 dat hij met een meisje in Nederland gaat trouwen. Moeder_IND_16 verscheurt de brief en moet dus alleen voor Kind_IND_11 zorgen.

Als Kind_IND_11 4 jaar oud is, brengt Moeder_IND_16 haar naar het weeshuis van de zusters Franciscanessen, omdat ze van mening is dat Kind_IND_11 daar een goede opleiding krijgt. Ook kan ze zelf niet meer voor haar kind zorgen omdat ze moet werken. Haar zuster heeft ook een kind van een Nederlandse militair die is verdwenen, Kind_NL_02, en ook dit kind wordt naar het weeshuis gebracht. Moeder_IND_16 ontmoet een Indonesische man en uit deze relatie wordt dochter S geboren. Kind_IND_11 blijft tot de middelbare school in het weeshuis en komt dan weer thuis wonen.

Vele jaren later, rond 1990, zetten ze via een bekende in Nederland een oproepje in het tijdschrift Story aan vader Vader_NL_07 om zich te melden. Deze meldt zich inderdaad, en moeder en dochter ontmoeten Vader_NL_07 in Nederland. Vader_NL_07’s vrouw is aanvankelijk heel kwaad dat zij van niets wist. Een zoon van Vader_NL_07, J, is daarentegen zeer begaan met het lot van Kind_IND_11 en Moeder_IND_16. Uiteindelijk erkent Vader_NL_07 alsnog Kind_IND_11 als zijn dochter. Sindsdien is er telefonisch contact over en weer, en heeft Vader_NL_07 ook wel contact met het nichtje van Kind_IND_11, Kind_NL_02 (eveneens een oorlogsliefdekind), dat in Nederland woont.

Projectbeschrijving ‘Oorlogsliefdekind’: Tijdens de dekolonisatie-oorlog met Indonesië onderhielden Nederlandse militairen contacten met de lokale bevolking, en dus ook met Indonesische meisjes. Regelmatig werden, vaak onbedoeld, uit deze verhoudingen kinderen geboren. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de troepen terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.

Voor het project Oorlogsliefdekind zijn 18 Oral History interviews met vaders, moeders en de betreffende kinderen gedeponeerd bij DANS. De datasets van deze geïnterviewden bestaan uit audiovisuele interview opnames, de bijbehorende transcripties en eventueel aanvullende data zoals brieven, persoonlijke en officiële documenten, foto's en persoonlijk filmmateriaal van de geïnterviewde. Zie voor meer informatie de link naar de volledige projectbeschrijving met alle bijbehorende interviews verderop op deze pagina.

English summary: Oorlogsliefdekind (Warlovechild) is a crossmedia project that consists of oral history interviews, a website in Dutch, Indonesian and English (www.oorlogsliefdekind.nl & www.warlovechild.org) and several media productions in cooperation with the Dutch broadcasters NPS, VPRO and the Digital Channel. A documentary Tuan Papa is produced for broadcast on Dutch and Indonesian television.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xcj-2bhf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bf5-tkg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41826
Provenance
Creator Stichting Oorlogsliefdekind © - Hellwig, Jean / Wietsma, Annegriet
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Annegriet Wietsma; Stef Scagliola; Jean Hellwig
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/MS Word; video/MPEG4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland / The Netherlands; Indonesië / Indonesia; Nederlands Indië / Dutch Indies