Oden Southern Ocean 2008/09 - Conductivity-Temperature-Depth (CTD) Data Collected Onboard Icebreaker Oden during November 2008 through January 2009

DOI

Oden Southern Ocean 2008/09 was a cooperative effort of the Swedish Polar Research Secretariat and the National Science Foundation (NSF) in the USA. It was the third season in a row icebreaker Oden worked in Antarctica. The basis of the cooperative effort was that NSF chartered Oden from the Swedish Maritime Administration and the Swedish Polar Research Secretariat to break an ice channel to the McMurdo Antarctic Station in the Ross Sea, allowing supply vessels to reach the station. As Oden sailed through the Southern Ocean, researchers had an opportunity to perform marine studies. The marine research conducted during Oden Southern Ocean 2008/09 was interdisciplinary, and involved environmental chemistry, chemical and physical oceanography, climate research, epidemiology and evolutionary biology. The scientific findings from the expedition will play an important role in our understanding of the Antarctic system and its role in climate change. Its extreme climate and isolated location makes the Antarctic a unique platform for studying the Earth’s climatic, biological and geological evolution, and the environmental problems of the future. This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009. Data include: water depth, pressure, water temperature, salinity, and dissolved oxygen. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route and positions of CTD casts are included in the package.

Oden Southern Ocean 2008/09 var ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och det amerikanska forskningsrådet National Science Foundation, NSF. För tredje säsongen i rad arbetade isbrytaren Oden i antarktiska vatten. Grunden för samarbetet var att NSF chartrade Oden av Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet för att bryta en isränna till den amerikanska Antarktisstationen McMurdo vid Rosshavet, för att möjliggöra transporter till och från stationen. I samband med att Oden åkte genom Södra ishavet fick forskarna möjlighet att göra marina undersökningar. Den marina forskningen som bedrevs under Oden Southern Ocean 2008/09 var tvärvetenskaplig och involverar miljökemi, kemisk- och fysisk oceanografi, klimatforskning samt epidemiologi och evolutionär biologi. Forskningsresultaten från expeditionen är en viktig del i förståelsen av framtida klimatutveckling. Det extrema klimatet och det isolerade läget gör att Antarktis miljö är unik. Här kan vi lära om jordens utveckling och morgondagens miljöproblem. Oden lämnade Göteborg den 28 oktober 2008 och ankom till Montevideo, Uruguay, i slutet av november. I Montevideo bunkrade Oden olja och andra förnödenheter inför resan till Antarktis. Där gick även de 26 svenska och amerikanska deltagande forskarna, lärarna, teknikerna och expeditionsledningen ombord. Utöver de 15 dygn som överfarten från Sydamerika tar, avsattes 20 dygn extra för forskning. Det innebar att forskarna hade mer än en månad till intensivt arbete med provtagningar i luft, is, ytvatten och djupvatten. Oden nådde den amerikanska forskningsstationen McMurdo i början av januari 2009 och expeditionsdeltagarna flögs sedan därifrån till Nya Zeeland och vidare hemåt. Oden återvände till Sverige i april 2009. This data set contains conductivity, temperature and depth data collected during the American-Swedish expedition Oden Southern Ocean 2008/09, which was an international research cruise using the icebreaker Oden. The expedition embarked from Gothenborg, Sweden on October 28 2008 and arrived in McMurdo Januari 2009. Data include: water depth, pressure, water temperature, salinity, and dissolved oxygen. Further metadata on instrumentation and the individual variables can be found in the info file. Graphics and files describing the route and positions of CTD casts are included in the package.

Conductivity-Temperature-Depth (CTD) soundings

Physical measurements and tests

Fysiska mätningar och tester

Identifier
DOI https://doi.org/10.5879/ecds/2017-03-17.1/1
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2bd91206c78d360bb381447ff0027cbd46dcde2f6c5754d8c4a4cd4c844e0123
Provenance
Creator Swedish Polar Research Secretariat; Polarforskningssekretariatet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Atmospheric Sciences; Chemistry; Climatology; Construction Engineering and Architecture; Engineering; Engineering Sciences; Geosciences; Meteorology; Natural Sciences; Physics