Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1703

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië in de periode voor de oorlog. Ze gaat in op haar schooltijd en hoe zij met discriminatie te maken kreeg. Het gezin vluchtte na de Japanse inval vanuit Makassar de binnenlanden in. Haar vader moest toen ongeveer een half jaar voor de Japanners werken. Later in de bezetting kwam het gezin weer in Makassar wonen. De vader van de geïnterviewde werd uiteindelijk politiek gevangene. De geïnterviewde vertelt tot slot over haar ervaringen van de bevrijding en haar vertrek naar Nederland in 1947.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zuc-hsfs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f6hg-uj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52395
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Bandoeng; Makassar; Zuid-Celebes