Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 19

Interview met een laagopgeleide Roma vrouw (1982), werkzaam bij een ngo. Jong gestopt met school en kinderen gekregen, is ze als spijtoptant weer begonnen aan het afmaken van de basiseducatie (normaal tot en met het vijftiende jaar)

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2as-bq3w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-c3-7xjf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237726
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Novaková, E.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Moravskoslezský kraj