Kamp van Hoop en Wanhoop, Getuigen van Westerbork, 1939-1945, interview 06 - Jehoshua en Hennie Birnbaum-Szaja

Jehoshua (Otto) en Hennie Birnbaum-Szaja vertellen het unieke en aangrijpende verhaal van het weeshuis in kamp Westerbork. Beiden hebben die taak, mede vanuit hun joods-religieuze achtergrond, als vanzelfsprekend opgevat. Zelf hadden ze zes kinderen in Westerbork, variërend in leeftijd van drie tot vijftien jaar.

Het gezin Birnbaum werd in februari 1944, na een verblijf van ruim vier jaar in Westerbork, naar Bergen-Belsen gedeporteerd, 50 kinderen namen ze mee naar Bergen-Belsen. In april 1945 werden ze in een trein nabij Tröbitz door de Russen bevrijd. Ze namen een groep weeskinderen mee terug naar Nederland.

In 1950 vertrokken de Birnbaums met de totale groep van vijftig kinderen naar Israël, waar zij werden ondergebracht in het tehuis ‘Kfar Hanoar Dati’ in de buurt van Haifa. Ze gingen er zelf ook met hun gezin wonen. Later werd Jehoshua onderwijzer op een school in Naharya, waar hij tot zijn vijfenzeventigste jaar werkte.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zeg-6rqu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5sw-3j6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41910
Provenance
Creator Willy Lindwer, AVA Productions BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format mov/h264
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Westerbork; Bergen-Belsen; Tröbitz; Haifa