De Nederlandse Dialectenbank, voorheen Soundbites - Transcripties (niet geanonimiseerd)

De Nederlandse Dialectenbank, voorheen Soundbites, bevat meer dan duizend uur geluidsmateriaal, zoals dit in de afgelopen decennia is verzameld door onderzoekers van het Meertens Instituut (KNAW).

Het betreft geluidsbestanden van dialectopnames van binnen en buiten Europa. Het leeuwendeel van de Europese opnames is afkomstig uit het Nederlandse taalgebied: Nederland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De opnames van buiten Europa, zoals uit de Verenigde Staten, zijn meestal van Nederlandse emigranten. Bij veel opnames is documentatie beschikbaar, zoals transcripties, gegevens over de sprekers en vragenlijsten.

De data van de Nederlandse Dialectenbank is verdeeld over meerdere datasets: - de transcripties, zowel niet-geanonimiseerd (op aanvraag beschikbaar) als geanonimiseerd (direct te downloaden voor ingelogde gebruikers) - de stamboeken Vrije Gesprekken (projectdocumentatie van de interviews in Europa, op aanvraag beschikbaar) - de aantekeningen van taalkundige Jo Daan (projectdocumentatie van de interviews in de Verenigde Staten, op aanvraag beschikbaar)

Op de website van het Meertens Instituut kunt u de hele collectie doorzoeken of gebruik maken van de zoekmogelijkheden van de Sprekende Kaart.

Transcripties De Nederlandse Dialectenbank, niet geanonimiseerd

Naast geluidsfragmenten bezit het Meertens Instituut transcripties behorende bij de geluidsfragmenten. Deze transcripties zijn gemaakt tussen 1955 en 1973 (Meertens Instituut, Archiefnummer 62). De typoscripten zijn gescand en gedigitaliseerd. In totaal gaat het om meer dan 11.000 scans. De transcripties zijn beschikbaar als JPEG (geanonimiseerd) en als TIFF.

Deze dataset betreft de niet-geanonimiseerde data in het formaat TIFF. Zie het veld 'Relations' voor de koppeling naar de dataset met de geanonimiseerde, vrij toegankelijke data.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zk8-zpx7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-anbf-e6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54545
Provenance
Creator Zeldenrust, D.A.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Oostendorp, M. van; Daan, J.; Financier: KNAW (Stimulans Open Access Data subsidie); Financier: DANS (Klein Data Project - KDP006)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format JPEG; TIFF
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Netherlands; Nederland; België; Frankrijk; Verenigde Staten van Amerika; Vlaanderen