140211-91 Nyballevej

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1989-10-30: Undersøgelse af vidjeflettet brønd fra ældre romersk jernalder. Brønden havde en diameter på 1,20 meter og var 0,25-0,30 meter dyb. En stenhob med flere større stykker træ antages, at have tjent som vadested mellem brønden og et samtidigt bopladsområde, som lokaliseresdes på højere liggende terræn. Brønden tolkes som et drikkevandsreservoir anlagt ved bredden af åløbet.1989-11-03: Anlæg med lerkarskår fra flere kar, en del egeplanker og store stenforekomster indenfor et ca. 3x4 m stort område. Anlægget strækker sig videre mod øst. Lerkarskårene daterer anlægget til ældre romersk jernalder.1989-10-30: Undersøgelse af vidjeflettet brønd fra ældre romersk jernalder. Brønden havde en diameter på 1,20 meter og var 0,25-0,30 meter dyb. En stenhob med flere større stykker træ antages, at have tjent som vadested mellem brønden og et samtidigt bopladsområde, som lokaliseresdes på højere liggende terræn. Brønden tolkes som et drikkevandsreservoir anlagt ved bredden af åløbet.1989-11-03: Anlæg med lerkarskår fra flere kar, en del egeplanker og store stenforekomster indenfor et ca. 3x4 m stort område. Anlægget strækker sig videre mod øst. Lerkarskårene daterer anlægget til ældre romersk jernalder.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/127326/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/127326
Provenance
Creator Museum Østjylland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Nyballevej
Temporal Coverage 1 AD - 374 AD; Jernalder; CÆRX