Veteranen Instituut, IPNV, interview 1336

Na zijn diensttijd werd deze man beroepsmilitair. In zijn carrière heeft hij twee keer een dodelijk ongeval meegemaakt. Hij beschouwt dat als risico van het vak. Zijn missie naar de Golf is een onbekende missie. Hij moet vaak uitleggen wat hij deed. Hij voer op een Nederlands-Belgisch schip en constateert dat er grote verschillen zijn in cultuur tussen de twee krijgsmachten. Dit heeft ook tot conflicten en frustraties geleid. Tijdens zijn missie heeft hij veel van het Midden Oosten gezien. Toch praat hij thuis niet veel over zijn ervaringen en is hij op dit moment nog niet actief als veteraan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z4f-7hwy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-65pw-0k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46803
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities