Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 16, George Hintzen

De heer George Herman (George) Hintzen vertelt dat hij na de mobilisatie met een rechtenstudie in Leiden begon. Gelijk na de capitulatie leefde bij hem de gedachte naar Engeland te gaan. Juli 1943 vertrok hij samen met een vriend richting Spanje. Ze zaten een maand ondergedoken in Parijs en vervolgden daarna hun reis. Op 8 augustus werden ze in het plaatsje Argelès opgepakt en vastgezet in het gemeentehuis. Na te zijn verhoord werden ze overgebracht naar een militaire gevangenis, vervolgens naar de grote gevangenis in Toulouse en een maand later naar kamp Compiègne.

In januari 1944 werd Hintzen op transport gesteld naar Buchenwald. Daar aangekomen zat hij eerst in het Kleine Lager, vervolgens in het Russische blok en daarna in de barakken 49 en 32. Hij werkte in de timmerfabriek, de Gustloff-Werke en op de Politische Abteilung. Daarnaast zat hij een periode in het Revier.

Na de bevrijding keerde hij met een transport van het Rode Kruis terug naar Nederland en werd bij hem tbc geconstateerd. Na een jaar in zijn ouderlijk huis te zijn verpleegd, was hij weer hersteld. Het kampverleden had weinig invloed op Hintzens verdere leven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpf-qe8n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sxib-69
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60681
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Toulouse (NIOD); Compiègne (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD); Frankrijk (NIOD); France (NIOD)