Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 25

Interview met een laagopgeleide Roma vrouw (1996). Heeft samen met haar man na lang zoeken naar een reguliere woning, nu de ubytovna, een hostel voor onbehuisden, kunnen verruilen voor een flat. Ze kon goed leren maar ze werd als puber na een conflict op school op het speciaal onderwijs geplaatst. Ze werkt in de bedrijfskantine van een bedrijf, na lang zoeken naar een baan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvy-tdyz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d3-20ds
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237763
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Mižigár, M.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Jihočeský kraj