Vattenströmmar i Färöbankens kanal 1983

DOI

Measurements in the Faroe Bank Channel from the research vessel N/O SVANIC in May 1983.

Mätningar av vattenströmmar i Färöbankens kanal (Faroe Bank Channel) från forskningsfartyget N/O SVANIC i maj 1983.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5879/4jh7-sm32
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6dae1ccdf66a88b9f19567d9d6dd703a9a4eefe5a1fd203894b32c8ffb626750
Provenance
Creator Borenäs, Karin
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2019
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Natural Sciences