Veteranen Instituut, IPNV, interview 657

Deze veteraan vertrok in 1943 naar Engeland. Hij is in Australië opgeleid om in het door Japanners bezet gebied informatie te verzamelen en dat door te sturen. Na de oorlog ging hij naar Nederlands Indië waar hij Hoofd Inlichtingendienst van de W-brigade was. Hier moest hij berichten interpreteren en doorgeven aan de betreffende bataljonscommandanten. De oorlogsmisdaden van Raymond Westerling op Zuid-Celebes werden door hem onderzocht. Hij voelt zich veteraan, maar wel anders dan degenen die vanuit de dienstplicht naar Indië kwamen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgd-2hfd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cujr-uh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46884
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities