Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 42

Interview met een laagopgeleide Sinti vrouw (1952). In het winterseizoen, als er niet getrokken werd, volgde ze onderwijs op de kampschool. Ze deed daarna veel levenservaring op. Haar dochters stimuleerde ze met succes om een mbo-diploma te halen. Zelf nam ze het initiatief tot het maken van een tentoonstelling over de geschiedenis van Sinti en Roma in Nederland, met een nadruk op genocide in de Tweede Wereldoorlog.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zuq-p44a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mg-ujiy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237761
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Zuid-Holland