Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1672

De geïnterviewde vertelt over haar afkomst en beschrijft haar ervaringen van Indië. Ze vertelt over de Japanse inval en de bezettingstijd. De geïnterviewde bleef met haar moeder buiten het kamp. Na de capitulatie werden zij geboycot en geïnterneerd in het Darmo-kamp. De geïnterviewde werd bevrijd in Solo. Het uiteindelijke vertrek naar Nederland voelde voor de geïnterviewde pas echt als een bevrijding.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7t-euj5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3yjd-x3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52242
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Midden-Java; Madoera; Toeloengagoeng; Djogjakarta; Soerabaja; Malang; Soemobito