Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1724

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1724.1 en 1724.2.

1724.1 De geïnterviewde vertelt over haar Menadonese achtergrond en gaat in op haar schooltijd in Indië. De geïnterviewde vertelt vervolgens over haar ervaring van de Japanse bezettingstijd.

1724.2 De geïnterviewde vertelt hoe zij tijdens de bezetting voor de Japanners werkte. Zij wist gerespecteerd te worden door het hoofd van de Kenpeitai. Dat kwam haar in bepaalde situaties heel gunstig uit. De geïnterviewde vertelt tot slot over periode na de oorlog.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwm-qga2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9mo4-hk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52766
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Celebes; Oost-Java; Menado; Soerabaja; Probolinggo; Solo; Magelang; Malang