Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1633

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Toen de oorlog uitbrak hoefde hij niet in dienst maar sloot hij zelf bij het leger aan. De geïnterviewde werd krijgsgevangene gemaakt. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn werk in Indië, te Java, voor en na de soevereiniteitsoverdracht, en gaat hij in op zijn vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8a-ffr5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-a4sg-w9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51976
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Oost-Java; Batavia; Meester Cornelis; Bandoeng; Ambon; Soerabaja