Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 16

Interview met een laagopgeleide, werkloze Roma vrouw (1972). Woont met haar eveneens werkloze vriend en drie kinderen in een ubytovna, een soort hostel voor onbehuisden. Haar drie kinderen doen de middelbare school, wat bijzonder is in die omstandigheden en ook omdat de vrouw zelf alleen speciaal onderwijs gedaan heeft.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhz-fwkb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g2-y5ty
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237749
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J; Pellar, R; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Ústecky kraj