Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1717

De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van Nieuw-Guinea in de periode 1946-1962. De geïnterviewde reisde met het gezin haar man achterna die in Hollandia een baan kreeg. Haar man had een eigen bedrijf wat erg succesvol was. De geïnterviewde zette met andere vrouwen de huisvrouwenvereniging op. In het gesprek schetst de geïnterviewde een beeld van hoe het leven in die tijd in Hollandia er aan toe ging.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xmj-z7rw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-67mx-nv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52770
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Hollandia