Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 43

Interview met een laagopgeleide vooroorlogse Roma vrouw (1971). Ze deed alleen lagere school, alleen in het winterseizoen. Als er in het zomerseizoen getrokken werd, kreeg ze huiswerk mee. Haar kinderen deden hbo en mbo. Ze maakt zich hard voor extra standplaatsen op de woonwagenkampen. Via bedrijfscursussen werkte ze zich op naar mbo-niveau.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2c7-kf99
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1s-6hzt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237712
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Friesland