Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 11, Eric Roest

Toen de oorlog uitbrak, volgde de heer Eric Roest als adelborst een opleiding bij de Marine. De meidagen bracht hij door op een mijnenveger die op de Zuiderzee de Afsluitdijk moest beschermen. De bemanning werd opgepakt en verzameld in een kazerne in Amsterdam.Omdat de Duitse autoriteiten niet wisten wat ze met hen aan moesten, konden ze weer huiswaarts keren. Ze ontvingen zelfs een toelage om te gaan studeren. Roest verhuisde naar Rijswijk en begon een studie in Delft. Intussen hield hij contact met de cadetten en adelborsten in Den Haag.

Onder leiding van Schimmelpenninck ontstond de Ordedienst, waarbij ook Roest betrokken was. Op een gegeven moment bleek er een verrader te zijn die door Delftse studenten werd vermoord. Verdacht van medeplichtigheid werd Roest opgepakt, verhoord en naar kamp Amersfoort afgevoerd.

In Amersfoort werd het Ordedienst-proces gehouden. Een aantal leden van de verzetsgroep werd ter dood veroordeeld en afgevoerd. Roest en vijftien anderen werden in april 1942 naar Buchenwald getransporteerd.

In Buchenwald werkte hij achtereenvolgens in het Baukommando, in de DAW Tischlerei en in de Schreibstube van de Gustloff-Werke.

Op 14 april 1944 werd hij naar kamp Dora getransporteerd en tewerkgesteld als Kontroleschreiber. Als maart 1945 de Amerikanen in aantocht zijn, worden de gevangenen per trein geëvacueerd naar Ravensbrück. Toen daar de Russen in aantocht waren, moesten de gevangenen te voet verder, westwaarts. Deze dodenmars stuitte op een gegeven moment op de Amerikanen en Russen. Roest bleef achter in de Russische zone. Na enkele dagen slaagde hij er met twee vrienden in om in de Amerikaanse zone te komen. Van daaruit reisden ze verder terug naar Nederland.

Thuis ondervond hij weinig begrip voor de situatie waarin hij had verkeerd. Bij de Marine vervolgde hij zijn opleiding en maakte hij carrière.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7z-2fax
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vvup-0n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60675
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Nordhausen (NIOD); Fürstenberg (NIOD); Scheveningen (NIOD); Amersfoort (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD)