Getuigen Verhalen, Atlantikwall Den Haag, interview 04 - de heer Cantius Geysel

Interview met de heer Cantius Geysel (geb. 1928). Geboren in Berlijn als kind van Nederlandse ouders. Vader was musicus. Familie vluchtte voor WO 2 naar Nederland. Na Duitse inval dook de vader onder. Moeder met twee kinderen woonde op verschillende plaatsen in Den Haag. Cantius Geysel vertelt hoe hij het Sperrgebiet binnenging om hout te verzamelen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqs-r384
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e5as-oe
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50214
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Verbaan, Danny (interviewer); Cantius Geysel (geïnterviewde)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; interview: mov; transcriptie: Microsoft Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Scheveningen; Den Haag