Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 17, Jac van Wijk

De heer Jac van Wijk vertelt dat hij tijdens de mobilisatie aan de Maas in Limburg was gelegerd. Na zijn diensttijd werkte hij bij de firma Beckers in Bergen op Zoom totdat hij voor tewerkstelling in Duitsland werd opgeroepen. Hij werd naar Essen gestuurd om te werken bij de firma Krupp. Hij overleefde een bombardement en tijdens een verlof besloot hij in Nederland te blijven. Hij ging clandestien werken in Haarlem. Tijdens een controle werd hij opgepakt en overgebracht naar kamp Amersfoort. Van daaruit werd hij op transport gesteld naar Buchenwald.

In Buchenwald werkte hij in de steengroeve en het boscommando en verrichtte hij timmerwerk. Op 14 december 1944 werd hij opgeroepen. Hij kreeg zijn kleding en portemonnee terug en werd als vrij man tewerkgesteld in de locomotievenwerkplaats van station Weimar. Hier werkte hij tot de bevrijding.

Na een paar dagen feest te hebben gevierd, reisde hij terug naar Nederland. Aanvankelijk vond hij het moeilijk met zijn herinneringen aan het kampverleden om te gaan; later voelde hij vooral de behoefte om er over te praten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cc-p63a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f4vx-r6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60682
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Essen (NIOD); Bergen op Zoom (NIOD); Haarlem (NIOD); Amersfoort (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD)