Veteranen Instituut, IPNV, interview 559

In 1947 haalde deze veteraan zijn kandidaats Rechten in Leiden en moest hij zich melden voor de dienstplicht. Hij werd ingedeeld bij administratie maar vond dit erg eenvoudig. Het idee ontstond om dan maar naar Indië te gaan. Hij werkte daar weer in de administratie en woonde met andere Leidse studenten in een huis. In het begin had hij nog geprobeerd zich van de administratie te onttrekken omdat het zo simpel was en bij de rechtspraak terecht te komen, maar dat was niet gelukt. Terug in Leiden ontstond de Hap van Jan, van uit Indië teruggekeerde studenten die het gevoel hadden Leiden een beetje ontgroeid te zijn. Hij voelt zich geen veteraan omdat hij nauwelijks gevechten heeft meegemaakt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6v-rnkd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yxb2-8r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46850
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities